Hızlı Erişim

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Kısmi Zamanlı Öğrenci İş Başvuruları Başlamıştır

Öğrencilerin Dikkatine

            2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 46'ıncı maddesi ve Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi gereğince, Üniversitemizin ihtiyaç duyulan birimlerinde kısmi zamanlı olarak öğrenci çalıştırılacaktır. 

  • Birimlerde çalışacak öğrenciler için çalışma süreleri en fazla günlük 5 saat, haftalık 15 saat, aylık 60 saattir. (1 saatlik çalışma ücreti brüt 6,00 TL’dir.)

Öğrenci çalıştıracak birimler, her bir birimde istihdam edilecek öğrenci sayısı, aranan nitelikler aşağıda belirtilmiştir. İlgilenen öğrencilerin 07 - 15 EKİM 2019 tarihleri arasında Kısmi Zamanlı Öğrenci İş başvuru Formu (Form2) doldurarak çalışmak istedikleri birime teslim edeceklerdir. Bir öğrenci ancak bir birimdeki iş için müracaat edebilir. 

 İlgili Birimlerce Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi doğrultusunda oluşturacakları komisyonlarca yapılan değerlendirmeler sonucunda müracaatları kabul edilen öğrencilerin isim listesi Üniversitemiz web sayfasında ilan edilecektir. 

Kısmi Zamanlı Öğrenci olmak için başvuru yapacak olan adaylarda aranan şartlar: 

  • Tezsiz yüksek lisans ve özel öğrenci hariç olmak üzere, Ordu Üniversitesinde kayıtlı öğrencisi olmak,
  • Disiplin cezası almamış olmak,
  • Yetim maaşı ve nafaka hariç asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak,
  • Çalıştırılacak iş için gerekli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,
  • Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,
  • Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak,
  • Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile Üniversitemiz arasında yapılan sözleşmeye aykırılık  nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak.
  • Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, birinci dereceden şehit veya gazi yakını olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilere öncelik tanınır.

Kısmi Zamanlı Öğrenci İş başvuru Formu için Tıklayınız.

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştıracak Birim Listesine Ulaşmak İçin Tıklayın…


Eklenme Tarihi : 07-10-2019 08:40:27