SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Haberler & Duyurular
Yönetici Girişi

Kısmi Zamanlı Öğrenci İş Başvuruları Başlamıştır

 

Öğrencilerin Dikkatine

Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları çerçevesinde 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 46. maddesi gereğince, Üniversitemizin ihtiyaç duyulan birimlerinde kısmi zamanlı olarak öğrenci çalıştırılacaktır. 

  • Birimlerde çalışacak öğrenciler için çalışma süreleri en fazla günlük 5 saat, haftalık 15 saat, aylık 60 saattir. (1 saatlik çalışma ücreti brüt 5,00 TL’dir.)

Öğrenci çalıştıracak birimler, her bir birimde istihdam edilecek öğrenci sayısı, aranan nitelikler aşağıda belirtilmiştir. İlgilenen öğrencilerin 12 EKİM 2018 tarihi mesai bitimine kadar Kısmi Zamanlı Öğrenci İş başvuru Formu (Form2) doldurarak çalışmak istedikleri birime teslim edeceklerdir. Bir öğrenci ancak bir birimdeki iş için müracaat edebilir.

  İlgili Birimlerce Kısmi Zamanlı Öğrenci Uygulama Esasları doğrultusunda oluşturacakları komisyonlarca yapılan değerlendirmeler sonucunda müracaatları kabul edilen öğrencilerin isim listesi Üniversitemiz web sayfasında ilan edilecektir.

 

Kısmi Zamanlı Öğrenci olmak için başvuru yapacak olan adaylarda aranan şartlar:

•          Tezsiz yüksek lisans ve özel öğrenci hariç olmak üzere, Ordu Üniversitesinde kayıtlı öğrencisi olmak,

•          Disiplin cezası almamış olmak,

•          Yetim maaşı ve nafaka hariç asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak,

•          Çalıştırılacak iş için gerekli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,

•          Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,

•          Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak,

•           Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile Üniversitemiz arasında yapılan sözleşmeye aykırılık   nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak.

•          Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, birinci dereceden şehit veya gazi yakını olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilere öncelik tanınır.

 

 Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştıracak Birim Listesi  

 

AKKUŞ MESLEK YÜKSEKOKULU 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 

DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 

FATSA MESLEK YÜKSEKOKULU 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 

İKİZCE MESLEK YÜKSEKOKULU 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 

KÜTÜPHANE DÖKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 

MERKEZİ ARAŞTIRMA LAB. UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 

MESUDİYE MESLEK YÜKSEKOKULU 

MÜZİK VE SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ 

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 

SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 

SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 

TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 

ULUBEY MESLEK YÜKSEKOKULU 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ BAŞKANLIĞI 

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 

ÜNYE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

ÜNYE MESLEK YÜKSEKOKULU 

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 

ZİRAAT FAKÜLTESİ