SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Haberler & Duyurular
Yönetici Girişi

Öğrenci Konseyi

ÜYE ADIBİRİMİGÖREVİTEL NO
       
Büşra UYGUN Eğitim Fakültesi BAŞKAN YRD.  
Sefa ÇELİK Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu GENEL SEKRETER  
Fikri Burak EBREM   SAYMAN  
Adnan Temmuz Hüsam Güzel Sanatlar Fakültesi SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR SOR.  
Büşra UYGUN Eğitim Fakültesi EĞİTİM SORUMLUSU  
Yaşar COŞKUN Ziraat Fakültesi ÇALIŞMA GRUPLARI SORUMLUSU  
Mehmet KARACA Fen Bilimleri Enstitüsü GENEL KOORDİNATÖR VE DIŞ İLİŞ. BİRİMİ  

 

ORDU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ DENETLEME KURULU
ÜYE ADI BİRİMİ GÖREVİ TEL NO
Ali ALTUN Sağlık Yüksekokulu BAŞKAN  
Ali ALPER Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi BAKAN YARDIMCISI  
Murat YILMAZ Mesudiye Meslek Yüksekokulu ÜYE  

 

ORDU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ DİSİPLİN KURULU
ÜYE ADI BİRİMİ GÖREVİ TEL NO
Alperen GARİF Tıp Fakültesi BAŞKAN  
Turgay ŞAHİN   BAŞKAN YARDIMCISI  
Yeliz KÖSE Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi ÜYE  

 

ÖĞRENCİ KONSEYİ’NİN MİSYONU

  • Çağın gerektirdiği donanımla ve evrensel geçerliliği olan ilim ışığında her daim akıl ve fikri temel alarak hareket etmek.
  • Öğrencilerin tüm sorunlarında imkanlar dahilinde ortak çözüme ulaşmak.
  • Üniversitemizde karar mekanizmalarında, öğrencileri ilgilendiren konularda alınacak kararlarda etkin bir yer edinerek, bunların öğrencilerin lehine oluşmasını sağlamak.
  • Öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişimlerine katkıda bulunmak, bu amaçla düzenlenecek olan etkinliklerle onların ülke ve dünya gündemine daha da duyarlı hale gelmelerini sağlamak.

ÖĞRENCİ KONSEYİ’NİN VİZYONU

  • Üniversitemizde öğrencileri ilgilendiren tüm konularda söz ve inisiyatif sahibi olmak.
  • Atatürk’ün tarif ettiği Türk Milleti’nin yüksek idealine ulaşmak amacıyla Türk gençliğinin her alanda ihtiyaç duyacağı bilgi ve birikimi kazandırmak.