SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Hakkımızda

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı; Üniversite öğrencilerimizin beden ve ruh sağlıklarının korunması, hasta olanların tedavi edilmesi veya ettirilmesi, barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre ders dışı zamanlarının değerlendirilmesi, yeni ilgi alanlarının kazanılmasına imkan sağlanması, gerek sağlık gerekse sosyal durumlarının iyileştirilmesine, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan verecek hizmetlerin sunulması, onların ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirilmesi, birlikte düzenli ve disiplinli bir çalışma, dinlenme ve eğlenme alışkanlıklarının kazandırılması ve bu amaçlar doğrultusunda bütçe imkanları nispetinde okuma salonları, yataklı sağlık merkezleri, öğrenci kantin ve yemekhaneleri açmak, toplantı, tiyatro ve sinema salonları, spor salon ve sahaları, kamp yerleri sağlamakla ve bunlardan öğrencilerin en iyi şekilde yararlanmaları için gerekli önlemleri almak görevleriyle 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun, 2880 sayılı değişik 46. ve 47. maddeleri uyarınca kurulmuştur.
Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi, üniversitemizde hizmet verdiği kesimin bütünü için bir sağlık kuruluşu, öğrencilerin sosyal, kültürel danışma ve rehberlik ile spor ihtiyaçlarını karşılayan bir hizmet birimi ve aynı zamanda eğitim – öğretimin desteklenmesi amacıyla bu alanda uygulama ve araştırmaların yapıldığı bir uygulama merkezidir. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nda öğrenci kulüp etkinlikleri, sportif ve kültürel faaliyetler de yürütülmektedir.
Öğrenci kulübü kurmak için yapılan başvuruları Üniversite kurullarına iletmek üzere kabul eder, her türlü öğrenci etkinliğini denetler, onlara gereken desteği sağlar. Öğrencilerimize meslekleriyle ilgili önde gelen kuruluşlardan konuşmacılar davet ederek etkinliği düzenler.

Kültürel Faaliyetler

Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan Kültür ve Spor Müdürlüğü, öğrencilerin ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları ile birlikte dinlenme ve eğlence alışkanlığı kazanmalarını sağlamak, güzel sanatlarla ilgili faaliyetleri izlemelerini, isterlerse bu faaliyetlere katılmalarını da temin etmek amacıyla aşağıda gösterilen hizmetler yürütülür.
a) Resim ve fotoğraf sergileri açmak, konser, konferans, tiyatro ve benzeri sanat ve kültür alanlarında faaliyetler düzenlemek ve bu maksatla bu çeşit faaliyetlerde bulunan kuruluşlar ile işbirliği yaparak öğrencilerin daha geniş ölçüde sanat ve kültür faaliyetlerinden yararlanmalarınıssağlamak,
b) Öğrencilerin boş zamanlarında ilgi ve yeteneklerine göre sanat ve kültür çalışmaları yapmaları için resim, fotoğraf, el sanatları, halk dansları, klasik dans, müzik ve benzeri faaliyet alanlarında kurslar, çalışma grupları, korolar oluşturmak, bu grup ve koroların üniversite içinde ve dışında konser, gösteri, sergi v.b. gibi faaliyetlerde bulunmalarını veya katılmalarını sağlamak.

Sportif Faaliyetler

Üniversitemizde; spor hizmetleri olarak öğrencilerin ve çalışanların beden sağlıklarını korumak ve geliştirmek, onlara disiplinle çalışma alışkanlığı kazandırmak, spora ilgi duymalarını sağlamak, enerjilerini bu olumlu yöne yöneltmek; boş zamanlarını değerlendirmek için ilgi duydukları spor dalında çalışmalarını sağlamak üzere aşağıdaki hizmetlersyürütülür
a) Grup çalışmaları ve karşılaşmalar düzenlemek ve spor birlikleri kurmak,
b) Bu amaçlarla kurulmuş bulunan yurt dışı ve yurt içi kuruluşlarla işbirliği yaparak, bu alandaki çalışmaları yaygınlaştırmak, üniversitemizi temsilen öğrencilerin yarışma ve karşılaşmalara katılmalarını sağlamak,
c ) Üniversitemizin tüm spor ve tesis malzemelerini tek elden kullanılmasını, elemanların planlı bir şekilde çalışmalarını ve bir merkezden yönetilmelerini sağlamak.
d) Üniversitemizde yapılan spor dallarında üniversiteler arası spor turnuvalarına katılmak.
Üniversitemiz, öğrencilerimizin eğitim-öğretim ve bilimsel çalışmalarının yanında serbest zamanlarını olumlu bir şekilde değerlendirmesi, beden ve ruh sağlığının korunması amacıyla spora önem vermekte ve sporu teşvik etmektedir.


Ekleme tarihi: 20-11-2018 14:16:30 Güncellenme tarihi: 09-01-2019 11:02:49