SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Kimlik Talep Bilgileri

Ordu Üniversitesi Kimlik Talepleri

EBYS Üzerinden Başvuruyla Alınmaktadır.

  ______________________________________________________________________________________

Kimlik Kartı Sahibinin Sorumluluğu
a) Kimlik kartı sahibi, kartın ifade ettiği resmî anlam ve itibar ile taşıdığı özelliklere uygun olarak gereken özen ve dikkati göstermek suretiyle kullanımından sorumludur.
b) Kimlik Kartları sahibinin dışında başka kimseler tarafından kullanılamaz. Kullanılması durumunda kullandıran ve kullananlar hakkında disiplin soruşturması açılır.
c) Kimlik kartı sahibi kimlik kartını uygun koşullarda saklama ve (sıcaklık, nem, manyetik alan, darbe ve kırılmalar) gibi dış etkenlere karşı muhafaza etmekle sorumludur.

Kartların İadesi
Kimlik kartı sahibinin görevinden istifa ederek ayrılması, başka bir kuruma atanması veya herhangi bir sebeple görevine son verilmesi halinde; Personel Daire Başkanlığı tarafından görevinden ayrılış işlemleri onaylanmadan önce kart Bilgi İşlem Daire Başkanlığına teslim edilir. Teslim edilmeyen kart sahiplerinin çıkış belgesi imzalanmaz.

Kimlik Kartının Kaybolması
Kimlik kartının kaybedilmesi halinde personel;

  • Kayıp Kimlik Belgesi Bildirim Formu'nu doldurmalı,
  • Çalıştığı birimin en üst düzey amirine imzalatmalı,
  • Bankaya ücretini yatırmalı,
  • Form ve dekont ile birlikte Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na başvurmalıdır.

Ekleme tarihi: 30-11-2018 12:57:55 Güncellenme tarihi: 30-11-2018 13:00:04