SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Vizyon & Misyon

Misyonumuz;

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı; cumhuriyetimizin en genç üniversitelerinden olan Ordu Üniversitesi’nin en önemli yapı taşlarından biridir.
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bütçe imkanları nispetinde Türkiye Cumhuriyetinin yılmaz bekçileri üniversitemiz öğrencilerine sosyal, kültürel, akademik, sportif her türlü destekle birlikte sağlık, beslenme, barınma hizmetleri sunarak beden ve ruh sağlığı yerinde araştırmacı niteliğe sahip kişiler yetiştirme amaç ve kararlılığındadır.
Bütün bu hizmetlerin görülmesi için gerekli olan kantin ve lokantaları, öğrenci yurtları açar, toplantı, sinema ve tiyatro salonları, spor salon ve sahaları, kamp yerleri sağlar, bu ve benzeri diğer tesisleri kurar, kiralar, işletir veya işlettirir. Bu amaca yönelik olarak üniversitenin diğer birimleri ve üniversite dışındaki kuruluşlarla işbirliği içinde çalışır.
Güzel sanatlar ve spor alanlarında çalışmalar ve gösteriler düzenler, öğrencilere beslenme, barınma, çalışma, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme alanlarında hizmette bulunur. Hizmet alanına giren konularda araştırma ve uygulamalar yapar, yaptırır ve gerekli gördüklerini yayınlar. Hizmet veren meslek elemanlarının yetişme ve gelişmelerini sağlamak için hizmet içi eğitim programları düzenler.
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı öğrencilerimizin ders dışı boş zamanlarını ilgi ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirmeleri, çevre ile uyum sağlamaları, yeni arkadaşlıklar kurmaları için ortam sağlamaktadır.

Vizyonumuz;

Başkanlığımız; Türkiye Cumhuriyeti’nin genç üniversitelerinden biri olma bilinci ile Atatürk devrimleri ve Cumhuriyetin ilkeleri ışığında Ordu Üniversitesinde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde sosyal, kültürel, bilimsel , sportif gelişmeler doğrultusunda çalışmalar yapmakta , Atatürk ilke ve İnkilapları ışığında öğrencisiyle, akademik ve idari personeliyle üniversitemizi en saygın konumlara eriştirme amaç ve kararlılığındadır.

Gücünü gençlerden alan Ordu Üniversitesi her zaman Cumhuriyet ilkelerini ve değerlerini temsil edecektir. Ordu Üniversitesi, Atatürk ilke ve İnkilaplarının her dönemde ve her koşulda yılmaz koruyucusu olacaktır.
Evrensel, bilimsel ve etik değerler çerçevesinde, çağdaş eğitim öğretim yolunda üniversitemizin Akademik İdari tüm çalışanının ve öğrencilerimizin sosyal kültürel ihtiyaçlarını gidermek için uyumlu bir ekip çalışmasını gösterme kararlılığı ile ışığını tutacaktır.


Ekleme tarihi: 30-11-2018 11:22:02 Güncellenme tarihi: 09-01-2019 11:03:15